Metryczka

DogsZone

Isabelle Woroniecki
Gubenerstr.35 b
15230 Frankfurt/oder
Niemcy /GERMANY

Telefon Germany od pon do Piatku w godzinach od 11 do 14
 
0049-335-4010652

Fax:00493212-4010652


dogszone@email.de

urzad podatkowy we Frankfurcie nad Odra

Numer podatkowy: St.Nr. 061/288/01802

 Ust-idNr.
DE 814102808

 

Kontakt

Nasze biuro we Frankfurcie jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 -14.